من از ۵ سال به‌ این‌طرف به‌دلیل هیجان فوق‌العاده‌ای که دارد تقریبا هر شب نیم تا یک‌ساعت صرف مطالعه فضا، سیارات و سایر اجرام آسمانی می‌کنم. یکی از مواردی که در ابتدا بیشتر برای من حیثیت تئوری توطئه داشت " خبرهایی بود که تاکید می‌کرد سفر به ماه دروغ است." اما امروز من هم به جمع کسانی ...