من ایرانی نیستم، یک روزنامه‌نگار مهاجر تبعیدی افغانستانی مقیم آلمان هستم که اخیرا و پس از سقوط کابل، همه خاطراتم را در افغانستان جا گذاشتم و آواره اروپا شده‌ام. امروز با وصف همه درگیری‌های کاری‌ای که داشتم، احساس کردم که پسر 9 ساله‌ام «طاها» نگران چیزی است. او در افغانستان بزرگ شده و اتفاقا هیچ‌گاهی در ...