این نوشته، پایان تلخ زندگی چهار جوان افغان را روایت می‌کند که یک تن آنان روز شانزدهم اگست از هواپیماهای C-17 ایالات متحده امریکا، روی باند میدان هوایی کابل سقوط کرد، دو تن دیگر روی بام‌ خانه‌های مردم سقوط کردند و یک تن آنان با گذشت یک‌سال از این رویداد تا اکنون مُرده یا زنده‌اش، ...