در ماه دلو سال ۱۳۹۸ سری به گورستان شهدای صالحین زدم؛ بزرگ‌ترین گورستان پایتخت و سند غیر قابل انکار تاریخ پر از رنج و اندوه کابل. پس از عبور از ترافیک سفت‌وسخت کابل، وارد کوچه خرابات شدم. در انتهای کوچه خرابات، از کنار بالا‌حصار گذشتم  و پس از عبور از بالا‌حصار و به محض ورود ...

امروز  سری به گورستان شهدای صالحین زدم. گورستان شهدای صالحین بزرگ‌ترین گورستان کابل است. شهدای صالحین به ظاهر، یک گورستان است اما در واقع شبیه تابوتی است که جنازه‌های زیادی را حمل می‌کند. هر قدمش، آرامگاه شهیدی‌ست، شهدای صالحین سند غیر قابل انکار تاریخ پر از رنج و اندوه کابل است. پس از عبور از ترافیک سفت‌وسخت ...

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE