جزوه آموزشی وقایه از کرونا شامل به این بحث‌ها می‌پردازد:   ۱. کرونا چیست؟ ۲. علایم ابتلا به کرونا چیست؟ ۳. چه کسانی بیشتر مستعد ابتلا به کرونا هستند؟ ۴. آیا انتقال فرد به فرد ممکن است؟ ۵. راه‌های پیش‌گیری ۶. فرد مشکوک به بیماری کرونا کیست؟ ۷. تماس نزدیک به چه معنا است؟ ۸. ویروس کرونا تا چه وقت زنده می‌ماند؟ ۹. انتی‌بوبیوتیک چقدر ...