تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، حدود ۱۱.۸۲ میلیون خارجی در آلمان زندگی می‌کنند. بنابراین، تعداد اتباع خارجی در جمهوری فدرال در ۱۰ سال گذشته حدود ۷۱ درصد افزایش یافته است، نسبت خارجی‌ها به ۱۳.۱ درصد افزایش یافته است. به این معنا که ۱۳.۱ درصد کل جمعیت ساکن در آلمان تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، کسانی ...