گر عطارُد چشم بر دیوان «دارا» افگند…

وقتی برای نخستین بار «دیوان دارا» به دستم رسید، او و شعرش هر دو برای من کاملاً ناشناخته بود. شاعری که سه قرن پیش از امروز، دست‌کم خودش با خیالات خود به جنگ صائب، … ادامه خواندن گر عطارُد چشم بر دیوان «دارا» افگند…