اکنون شما با این ابزار می‌توانید، ماه‌‌های شمسی رایج در ایران را به ماه‌های شمسی رایج در افغانستان "بروج فلکی" تبدیل کنید با کلیک روی این لینک می توانید که برعکس آن یعنی بروج فلکی را به ماه های شمسی رایج در ایران تبدیل کنید.

در اینجا شما می توانید به راحتی مقدار واقعی اضافه وزن یا کمبود وزن خود را به دست بیاورید. کافی است که وزن خود را وارد کنید. مثلا اگر شما 80 کیلو وزن دارید نباید بنویسید، "هشتاد" باید بنویسید "80" همچنان در فیلد قد مثلا اگر شما 1 متر و 73 سانت قد دارید باید بنویسید ...