امیر جان صبوری | Amir Jan Sabuori

امیر جان صبوری | شهر خورشید

امیر جان صبوری | شهر خورشید

 1. تمام دنیا را گشتم و گشتم امیر جان صبوری 4:16
 2. خدا مبارک کنه امیر جان صبوری 4:01
 3. تو از شهر خورشید امیر جان صبوری 4:56
 4. بخوان به هرات بخوان بخوان دوباره امیر جان صبوری 4:19
 5. هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل امیر جان صبوری 4:05
 6. شاید این بار نخستین باشد امیر جان صبوری 3:32
 7. خواب طلایی دیده دیده رفتم امیر جان صبوری 4:55

Read more

امیر جان صبوری | آلبوم قدیمی | از راه دور آمدی

امیر جان صبوری | آلبوم قدیمی | از راه دور آمدی

 1. آمنه چشم تو جام شراب منه امیر جان صبوری 3:59
 2. میرُم شبرغان - به پیش جانان امیر جان صبوری 4:37
 3. به محله سنگتراشان امیر جان صبوری 3:08
 4. اگر بی وفا بشی امیر جان صبوری 5:13
 5. به ای ملکاری مردم تبسم بی تبسم امیر جان صبوری 3:40
 6. با جدایی‌هات کرده بودی داغم امیر جان صبوری 3:01
 7. از راه دور آمدی چه ناصبور آمدی امیر جان صبوری 5:57

Read more

امیر جان صبوری

امیر جان صبوری

 1. زندگی همین است امیر جان صبوری 5:43
 2. شب یلدا امیر جان صبوری 3:11
 3. کوه به کوه نمی رسد امیر جان صبوری 5:06
 4. نقل و صندلی بود امیر جان صبوری 5:46
 5. هنوز اول عشق است امیر جان صبوری 4:10
 6. هوای یار امیر جان صبوری 4:19
 7. آستین کهنه امیر جان صبوری 4:44
 8. ادرسکن امیر جان صبوری 4:42
 9. شهر خالی = جاده خالی امیر جان صبوری 6:03
 10. جدایی امیر جان صبوری 5:06

Read more

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE